Posts weergeven met het label levenstrap. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label levenstrap. Alle posts weergeven

donderdag 20 maart 2014

Stadsdichter: Levenstrap

LEVENSTRAP

Hoeveel  mensen zijn allengs voorbijgegaan
aan deze topgevel, de treden, het einde van

de straat, gefotografeerd of niet: notabele,
weduwe, man met kind, doodkalm staan ze

midden op het plaveisel van oude ansichten,
een rustpoos in hun armzalig leven en verder