Posts weergeven met het label Eveline Crone. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Eveline Crone. Alle posts weergeven

woensdag 24 maart 2010

Het puberende brein

Met twee puberende kinderen in huis wordt het me soms wel eens teveel. Het ene moment zijn ze in een uitstekend humeur en het volgende moment valt er geen land meer mee te bezeilen. 's Morgens zijn ze hun bed niet uit te krijgen en 's avonds krijg je ze er niet in. En is het nou zo vreselijk moeilijk om een goede planning te maken voor de proefwerkweek waarvan je al vanaf het begin van het schooljaar weet hebt? En waarom moet dat werkstuk op datum x om 23:59 uur (de ab-so-lu-te deadline) worden verstuurd, terwijl je die opdracht ook al weken van tevoren had opgekregen? Het valt allemaal verklaren volgens Eveline Crone in Het puberende brein.

Eveline Crone is hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar het brein en de ontwikkeling ervan. Hersenonderzoek heeft de laatste jaren enorm veel vooruitgang geboekt en daardoor weten we nu veel meer over de ontwikkeling van de hersenen dan een aantal jaren geleden. Uit al dit onderzoek blijkt dat onze hersenen zich blijven ontwikkelen tot zeker ons vijfentwintigste jaar.

In overzichtelijke hoofdstukken brengt Eveline Crone de verschillende onderdelen van ons brein naar voren. In "Het lerende brein" komt aan de orde wat er gebeurt als we met rekenen en taal bezig zijn, maar ook hoe ons geheugen werkt (of nog niet werkt). "Het emotionele brein" gaat over wat er gebeurt in de hersenen waardoor deze opeens zo explosief kunnen reageren en "Het sociale brein" verklaart waarom de mening en waardering van vrienden ineens zo belangrijker is. "Het creatieve brein" tenslotte laat zien dat de hersenen van de adolescent weliswaar in ontwikkeling zijn, maar daardoor ook enorme kansen bieden. Het zijn geen hersenen met alleen beperkingen, het zijn hersenen met mogelijkheden!

Hoewel het boek een wat wetenschappelijk insteek heeft geeft het meer inzicht in puberhersenen en de veranderingen die hierin plaatsvinden. Het is niet zo dat mijn pubers na het lezen van dit boek makkelijker zijn geworden, maar het is nu wel makkelijker te begrijpen waarom ze soms zo dwars zijn of waarom het met die planning niets is geworden.

Reserveer in onze catalogus