Posts weergeven met het label Alliance Francaise. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Alliance Francaise. Alle posts weergeven

zaterdag 20 januari 2018

Napoleon - Bart van Loo


Voor Napoleon en de Franse Revolutie heb ik niet een speciale belangstelling, maar als Bart van Loo er over komt vertellen weet ik nu al dat het een interessante avond gaat worden. In 2012 was hij ook te gast in Bibliotheek Hengelo om te vertellen over Franse chansons. Va Loo is een begenadigd verteller die vertelt met heel zijn lijf en door zijn levendige en grappige stijl je meteen weet te pakken. Toen Bart Van Loo aan zijn boek Napoleon begon, ontdekte hij al snel dat het lastig zou worden nog iets toe te voegen aan de vele, vele duizenden boeken die al over Napoleon geschreven waren.

zaterdag 7 januari 2017

Suzanne en Edouard Manet - Thera Coppens

Eén van de grootste Franse schilders, Edouard Manet, had een Nederlandse echtgenote, Suzanne Leenhoff. Thera Coppens schreef een biografie over deze even onbekende als getalenteerde pianiste. Met een grote ontdekking: Suzannes zoon Léon was zeker geen kind van Manet. Manet-kenners hebben altijd ten onrechte hebben aangenomen dat Léon een zoon was van Edouard Manet. Maar Coppens zag dat in de geboorteakte achter père duidelijk staat: 'Koëlla artiste musicien'. En ontdekte een krantenartikel over de 'vier muzikale wonderkinderen Koëlla'. Die maakten in de negentiende eeuw furore in heel Europa als zang- en viooltalenten, onder leiding van een tirannieke vader.

donderdag 22 januari 2009

Fouad Laroui in Bibliotheek Hengelo!

De Alliance Francaise organiseert in samenwerking met de bibliotheek en boekhandel weer een literaire lezing op donderdag 4 februari. Na Adriaan van Dis komt nu Fouad Laroui naar Hengelo, om te vertellen over zijn boeken. Een selectie van zijn werken; Judith en Jamal, Kijk uit voor parachutisten, Vreemdeling: aangenaam, Over het Islamisme en zijn allernieuwste boek De rijkste vrouw van Yorkshire dat op 27 janauri verschijnt.

Adam weet nog steeds niet waarom deze dame nou zo nodig haar levensverhaal aan hem kwijt wil. Hij beseft wel min of meer vaag dat ze zoiets niet bij zijn collega Edward zou kunnen doen (bovendien heeft ze een peilloze minachting voor Welshmen, zoals ze hem op een keer zal vertellen), noch bij welke Engelsman uit de buurt ook maar. Misschien wel bij Gustave … Misschien is het essentieel dat hij een buitenlander is, een outsider, iemand die van elders is. Adam beseft dat hij niets voor haar is. Letterlijk.



Het is alweer een tijdje geleden dat ik zijn boek Judith en Jamal heb gelezen, maar zijn humor en woedende analyses over onverdraagzaamheid van fanaten weet ik mij nog goed te herinneren. Ik heb even een mooi fragment uit zijn boek opgezocht met een prachtige weergave van de woede waar Laroui mee schrijft.

Tarik had een benige doodgraverskop zoals sommige stripfiguren. Zijn wangen waren hol, en hij had van die zwarte ogen die te diep in hun kassen lagen, waardoor hij eruitzag als een gedeprimeerde raaf. Maar dat kon ik hem natuurlijk niet kwalijk nemen, want niemand is verantwoordelijk voor zijn eigen smoelwerk; wat ik echt niet kon uitstaan was die eeuwige geconstipeerde keutelpoepersuitdrukking op zijn gezicht, hij zat altijd wel moeilijk over iets te urmen, en dan had ie ook nog eens van die ellenlange stiltes tussen wat er allemaal uit zijn bek kwam dreutelen. Bovendien had ie een soort tevreden ouwelulligheid over zich. Hij had gewoon een pesthekel aan het leven, mijnheer de graftak.
Ik heb in ieder geval veel zin in een ontmoeting met hem op donderdag 4 februari.

Reserveer "Judith en Jamal" in onze catalogus
Reserveer "Over de Islam" in onze catalogus
Reserveer "Kijk uit voor parachutisten" in onze catalogus
Reserveer "Vreemdeling: aangenaam" in onze catalogus