donderdag 3 januari 2019

Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie van de 21e eeuw

Kate Raworth is econoom en kwam tot de conclusie dat de huidige economische wetenschap niet meer werkt. Op problemen zoals de financiële crisis, milieuvervuiling, ongelijkheid van inkomens heeft ons economische model geen antwoorden. Er is alleen maar de fixatie op meer groei.

Maar je alleen richten op eindeloze economische groei is catastrofaal als je niet ook rekening gaat houden met sociale factoren en het ecologische plafond van onze planeet. In Donuteconomie komt Kate Raworth met een alternatief voor onze groei economie.

Kaye Raworth kwam na een eureka moment met het beeld van de donut om haar model goed te kunnen uitleggen. De binnenste cirkel (of het gat van de donut) staat voor tekort. Ga je daar doorheen dan kom je aan het sociaal fundament en ervaren mensen tekorten aan voedsel, onderwijs, inkomen/werk en huisvesting.

De buitenste ring van de donut staat voor ons ecologische plafond. Dus wat onze planeet aan kan aan menselijke activiteiten. Ga je daar doorheen dan krijg je zaken als klimaatverandering, luchtvervuiling en drinkwatertekorten. Tussen deze twee ringen in ligt de lekkere donut zelf en dat is de aangename plek die zowel ecologisch veilig als sociaal rechtvaardig is. Hieronder zie je het model van de donuteconomie:
In Donuteconomie laat Kate Raworth zien hoe het mainstream economisch denken ons op een dwaalspoor heeft gezet. De allerrijksten worden steeds rijker terwijl er nog steeds armoede heerst. En ons economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. Het is een zeer interessant en ook zeer leesbaar boek. Een aanrader!

Reserveer Donuteconomie in onze catalogus.

Geen opmerkingen: