zaterdag 13 oktober 2018

Door met de strijd. Nederland in opstand - Nelleke Noordervliet


‘Opstand is de motor van de geschiedenis’, schrijft Nelleke Noordervliet in het begin van Door met de strijd. Nederland en opstand, het essay van de Maand van de geschiedenis. Deze maand gaat dit jaar over tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest.
De mensen die het grondgebied bewoonden dat nu Nederland heet hebben keer op keer de machthebbers uitgedaagd. Bataven tegen Romeinen, de Republiek tegen Spanje, Patriotten tegen Oranje.Waren we nou, zoals onze Tachtigjarige Oorlog suggereert, als Nederlanders van nature opstandig van aard? Of waren we zoals de rest van onze vaderlandse historie doet veronderstellen vooral braaf en keurig?

Maar Nederland heeft ook aan de andere kant gestaan en opstand onderdrukt. Deden we het goed als opstandelingen? Waren we slim en barmhartig als machthebbers?
Vragen waarop ze antwoord geeft in haar essay, dat in recordaantallen werd ingekocht door boekhandels en bibliotheken.

Noordervliets voorliefde voor geschiedenis blijkt wel uit verschillende historische romans, zoals Het oog van de engel en Vrij man. Haar laatste verschenen roman Aan het eind van de dag (2016) gaat over een ex-politica die terug ziet op haar leven in het woelige tijdvak van de jaren zestig en zeventig.
De jaarlijkse Constantijn Huygens-prijs 2018 is medio september toegekend aan Nelleke Noordervliet voor haar hele oeuvre.

Ze is zelf erg enthousiast over het thema. "Vereerd nam ik de opdracht van de CPNB aan om het essay voor de Maand van de Geschiedenis te schrijven.


Donderdag 25 oktober is ze te gast in Bibliotheek Hengelo en neemt ze ons mee in haar zoektocht en geeft zo een inkijkje in haar essay Door met de strijd. Nederland en opstand.

Reserveer Vrij man in de catalogus
Reserveer Het oog van de engel in de catalogus
Reserveer Aan het eind van de dag in de catalogus


Geen opmerkingen: