maandag 6 augustus 2018

Koning in Europa

Op 15 november 1688 viel stadhouder prins Willem III met een internationaal leger Engeland binnen. En 44 dagen later werd de Prins van Oranje door een uitzinnige menigte verwelkomd in Londen en later gekroond als koning van Engeland, Schotland en Ierland. Deze actie staat bekend als de Glorieuze Revolutie en het zette de machtsverhoudingen in de Europa op zijn kop.

Maar hoe kreeg Willem deze succesvolle invasie van Engeland voor elkaar? In Koning van Europa staat Oranje's expeditie centraal en bleek dat het succes soms aan een zijden draadje hing.

Prins Willem was lelijk, klein en ziekelijke maar had moed, een enorme wilskracht en ambitie. Het waren voor de Hollandse Republiek woelige tijden en aartsvijand Frankrijk was een constante dreiging. De katholieke koning James II van Engeland was weliswaar zijn schoonvader maar in zijn ogen een onbetrouwbare bondgenoot. Toen James II allerlei onpopulaire besluiten nam zag Willem zijn kans schoon. Hij wist een aantal prominente edelen zover te krijgen dat ze hem per brief vroegen de koning af te zetten.

Willem was een meester in spionage en propaganda. Hij had een uitstekende inlichtingendienst en ook zeer bekwame diplomaten in dienst. Vooral zijn boezemvriend Hans Willem Bentinck was een meesterdiplomaat en zelfs een populaire gast aan het Franse hof. Hierdoor was Willem uitstekend op de hoogte wat er speelde. En dat hij propaganda serieus nam blijkt wel uit het feit dat hij tijdens de expeditie een loodzware drukpers liet meezeulen waar hij regelmatig proclamaties op liet drukken die in grote oplages werden verspreid.

Willem moest het ook absoluut hebben van slim opereren want militair gezien maakte hij eigenlijk geen schijn van kans. Maar door soms tactisch te wachten, de overgelopen Engelse adel zoveel mogelijk zelf beslissingen te laten nemen en op belangrijke momenten zijn zin door te drukken lukte het hem, zonder noemenswaardig bloedvergieten, de troon over te nemen. Een briljante actie dus!

Het boek Koning van Europa is een lekker leesbaar boek die de hoofdpersonen en de machtsverhoudingen van die tijd vlot uit de doeken doet. Het boek is een geschiedenisboek en reisgids tegelijk want naast inzicht in de geschiedenis van die tijd brengt het je ook langs de route die Willem nam langs plaatsen als Exeter, Stonehenge, Windsor en London. Leuk boek!

Reserveer Koning van Europa in onze catalogus.

Geen opmerkingen: