zondag 29 april 2018

De Ketter - Miguel Delibes

Sinds het midden van de twaalfde eeuw werd een groep Katharen (Grieks voor zuiver) sterk door pausen bestreden. In de loop van de geschiedenis werd het verbasterd tot ketter en was het van toepassing op al degene die als vijanden van de Katholieke kerk konden worden beschouwd.
De historische roman de Ketter van Miguel Delibes gaat over een kind, Cipriano Salcedo, dat geboren wordt in Spanje van de zestiende eeuw, op de dag waarop Martin Luther zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg spijkert. Salcedo wordt een welvarende koopman maar is ook lid van de reformatorische beweging waarop de inquisitie een heksenjacht uitoefent.Delibes laat het verhaal van de rijke koopman en exporteur van lakense stoffen, Cipriano Salcedo, afspelen in het rijk van Filips de Tweede. Daarin komt Filips naar voren als de verdediger van de roomse leer, die slechts een oplossing heeft voor zogenaamde alumbrados (verlichten) in de Rooms-Katholieke Kerk en dat is de brandstapel.
De moeder van Filips, Isabel van Portugal, stierf in 1539 toen haar zoon nog maar elf was. Filips kiest later de weg van de Contrareformatie, als verdediger van de roomse leer, die slechts een oplossing heeft voor zogenaamde alumbrados (verlichten) in de Rooms-Katholieke Kerk en dat is de brandstapel.

Als de vader van Salcedo sterft, erft hij zijn fortuin. Bij het opbouwen van zijn eigen zakenimperium komt hij in een dorpje in de buurt Teo tegen. Hij wordt verliefd op haar en ze trouwen, maar ze kan niet goed aarden in de stad. Als het hen ook nog niet lukt om zwanger te raken, verliest Teo alle hoop en glijdt in rap tempo af.
Na haar dood komt Salcedo in contact met een Lutheraanse prediker. Hij sluit zich bij diens groep aan en wordt al snel diens rechterhand.
Zij reizen naar Duitsland om daar te horen hoe de Reformatie erbij staat. In Spanje is het Lutheranisme verboden en dus zijn de kleine Lutheraanse groepen in het land erg geïsoleerd, verstoken van informatie. Niet lang na deze reis wordt de groep door de Inquisitie opgepakt. Voorspelbaar is dat ze op de brandstapel zullen eindigen, tenzij ze terugkeren in de moederschoot van de Rooms-Katholieke kerk.....

Een schitterende historische roman met een stevige boodschap voor respect, verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid. Het is helaas nog steeds een actueel onderwerp en een aanrader om te lezen.

Reserveer De Ketter in onze catalogus

Geen opmerkingen: