zaterdag 30 september 2017

Niemand dan wij - Briefwisseling Wim Sonneveld en Friso Wiegersma


Wie kent nou niet de beroemde liedtekst … ”En langs het tuinpad van m’n vader, zag ik de hoge bomen staan.”
Vergis ik mij of neuriën jullie het nu al zachtjes voor je uit…. De tekst van Het Dorp is geschreven door Friso Wiegersma en was het lievelingslied van Wim Sonneveld. In de zevenentwintig jaar dat zij een relatie hadden waren ze veel onderweg en schreven ze elkaar met grote regelmaat brieven. Deze briefwisseling is onlangs vrijwel integraal gevonden in de nalatenschap van Wiegersma en werd nooit eerder gepubliceerd.Deze correspondentie tussen Wim Sonneveld en Friso Wiegersma is door muziekjournalist Frank Jochemsen, samen met Wiegersma’s latere echtgenoot Hans van der Woude, verzameld en gepubliceerd in Niemand dan wij.
De brieven maakten indruk op Jochemsen: “Ik denk echt dat dit boek heel veel toevoegt aan het verhaal over Sonneveld. Hij kon heel goed schrijven en was een goed observator. Maar het zijn ook uitingen van een intens en aandoenlijk liefdesleven. Ze zijn verpletterend en tegelijk elegant. 

Het grootste deel van Niemand dan wij bestaat uit de brieven die Sonneveld en Wiegersma elkaar in verschillende perioden stuurden. Hun relatie zelf wordt niet uitgebreid besproken – daar zijn ze zelfs in hun brieven discreet over – maar werk en vrienden komen des te meer aan bod. Naast brieven bevat dit boek ook waardevol beeldmateriaal, zoals een selectie foto’s van Sonneveld en Wiegersma, maar vooral ook de vele “Friepels” die Wiegersma voor Sonneveld maakte – simpele, kleurrijke schilderijtjes die Wiegersma gebruikte om zijn genegenheid voor zijn “Wimpel” uit te drukken. Ook staan van enkele brieven en ansichtkaarten ook de afbeeldingen afgedrukt, waardoor de lezer inzicht krijgt in kleine details, zoals de door Wiegersma ontworpen logo’s op Sonnevelds briefpapier.

Niemand dan wij gaat vooral ook over de Nederlandse theaterwereld in de jaren ’50, ’60 en ’70. Onder andere ook over de verfilming van Dorp aan de rivier, waar Wiegersma bij betrokken was en die uit uiteindelijk genomineerd zal worden voor een Oscar. 
Heel levendig beschrijft Sonneveld de reizen die hij de jaren vijftig en zestig maakte naar de Nederlandse Antillen, Spanje, Frankrijk en Amerika. De mensen die hij er ontmoette, en belangrijk nog: de shows en concerten die hij er zag, spelen een grote rol.

Elke periode van brieven wordt ingeleid door Sonneveldkenner Frank Jochemsen. Hij legt kort uit wat er in de tussenliggende periode is gebeurd en waar de artiesten nu mee bezig zijn. Er komen vele namen in de brieven voor die niet iedereen (meer) zal kennen, maar achterin is een uitgebreide lijst met toelichting opgenomen.

Je krijgt een mooi en uniek inkijkje in het in het persoonlijke leven van Wim Sonneveld en Friso Wiegersma. Bijzonder ook omdat men in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog niet openlijk voor homoseksualiteit uit kon komen. Die thematiek vormt een extra laag in deze fascinerende briefwisseling tussen twee beeldbepalende mannen in de Nederlandse theater- en liedcultuur.

Dit jaar is het thema voor de LHBT week “Roze ouderen”. In het kader daarvan is Frank Jochemsen op dinsdagavond 10 oktober te gast in Bibliotheek Hengelo om over deze briefwisseling te vertellen. De lezing wordt verlevendigd met uniek beeld- en geluidsmateriaal.
Geen opmerkingen: