zondag 5 januari 2014

De optocht - Toon Tellegen

Aan mij de eer om als eerste een blog in het nieuwe jaar te schrijven. En dan nog wel met een boek dat een levendige beschrijving geeft van het einde der tijden, De optocht van Toon Tellegen. Treurig, grappig en onafwendbaar.

Kijk, daar komen mensen aan.
Ze denken dat er geen muren zijn, geen valkuilen, geen dodelijke omhelzingen op het midden van onze weg.
Pats!
En daar komen auto's, fietsers, spreeuwen, muggen.
Pats!De optocht
is een bijzondere en indrukwekkende parade van “de onwelvoeglijken, de inhaligen, de heerszuchtigen, de kieskeurigen, de weerbarstigen, de afvalligen, de licht ontvlambaren en de tumultueuzen, en daar de weifelaars en de afgematte kleingelovigen, met hun primitieve sentimenten en zondagse migraine, zij die zichzelf het voorrecht ontzeggen wrang en ontgoocheld te zijn …….”
En zo gaat het maar door met mensen in alle soorten en maten die in optocht voorbij komen. Mensen, maar in feite gaat het om alles wat leeft. Kijk, ze komen eraan, wij zijn er ook bij, ja, jullie ook, we komen allemaal voorbij.

Elke bladzijde is een apart gedicht en elk gedicht begint met 'daar komt...' of 'daar komen...' Om te eindigen met 'Pats!' na iedereen die passeert. Als een dodelijke nekslag die niemand overleeft.
Tellegen maakt hiermee heel duidelijk dat aan het leven zomaar een einde kan komen. Het lijkt een optocht naar de dood maar het is wat mij betreft ook een verhaal over het leven. Die twee zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Donderdag 16 januari leest Toon Tellegen De optocht integraal voor in Bibliotheek Hengelo. De toegang is gratis, op vertoon van het boekje De optocht. Een mooie samenwerking met Boekhandel Broekhuis.

Reserveer hier De optocht in onze catalogus.


Geen opmerkingen: