vrijdag 28 september 2012

Stadsdichter: Creatieve Fabriek


Op vrijdagmiddag 21 september sloot de stadsdichter John Heymans de openingsmanifestatie van Seats2Meet af, een vestiging van het Nieuwe Werken op de Creatieve Fabriek. Bij deze gelegenheid las hij drie gedichten voor waarin het maken van een creatief product een rol speelt: de eerder al op dit bieblog gepubliceerde gedichten Herinnering en Berenlust, gevolgd door het nieuwe gedicht Creatieve Fabriek.

Het is de bedoeling dat dit laatste gedicht op een later tijdstip een definitieve bestemming op het terrein van de Creatieve Fabriek krijgt.


CREATIEVE FABRIEK

Achter deze gevels maakten handen vele jaren
de dienst uit, eentonige gebaren van overalls

die de machines aanzetten tot lawaai, begeleid
door Arbeidsvitaminen, bijbehorende hoofden

droomden weg onderwijl, gedachten doolden
op een rustiger bestemming, maar hier heersen

zulke tijden niet meer: hoofden en handen werken
samen nu, in zacht gonzende stiltes, overhemden

bij elkaar, de vingers aan notebooks, tastenderwijs
naar virtuele vergezichten,- hoe snel die ook sterven.


John Heymans

Geen opmerkingen: