woensdag 30 mei 2012

Het sociale brein van de puber

Ongeveer twee jaar geleden vertelde ik op dit blog over 'Het puberende brein' van Eveline Crone. Daar is nu een vervolg op verschenen: 'Het sociale brein van de puber'.
In dit boek legt Crone uit hoe de puberhersenen werken bij het zien, voelen en begrijpen van emoties en intenties van anderen, en hoe dit bijdraagt aan het vormen van nieuwe relaties en vriendschappen. Want, zo legt ze uit, dat is waar in de adolescentie primair de aandacht op is gefocust. Jongeren denken zelf na over emoties en relaties, maar ondervinden daarbij ook dat anderen hun op een andere manier waarnemen en benaderen.

De sociale ontwikkeling kent vele uitdagingen. In onze maatschappij ligt de nadruk vooral op cognitieve competenties, vinden we het belangrijk dat onze kinderen het goed doen op school en vragen we ons af waar die zesjes-cultuur vandaan komt. Dit heeft alles te maken met motivatie: waar wil je je voor inzetten? En dan zijn die relaties en vriendschappen voor onze pubers vele malen belangrijker. En daar hoort bijvoorbeeld ook het nemen van risico's bij. Je kent het wel van die jongeren die bijvoorbeeld met z’n allen naast elkaar fietsen.

Verwacht geen psychologische of sociologische weerslag in dit boek (al heeft het natuurlijk directe raakvlakken), want we hebben het hier over klinisch, wetenschappelijk hersenonderzoek. Zo toont Crone aan dat buitengesloten worden door de groep daadwerkelijk fysieke pijn oplevert. Bij sociale buitensluiting zijn dezelfde hersengebieden betrokken als bij pijn.
Betekent dit alles nu dat wij als ouders, of als volwassenen die nauw betrokken zijn bij jongeren zoals leerkrachten, hier niets aan kunnen doen? Zeker wel. Crone zegt hierover in een interview met metronieuws:

Indirect kun je wel invloed uitoefenen. De grootste uitdaging ligt in de rol van de jongere binnen de vriendengroep. Een puber neemt afstand van de ouders en probeert steeds meer om de identiteit te vinden binnen een groep van leeftijdsgenoten. Daarin speelt sociale status een hele belangrijke rol, die is voor een adolescent soms belangrijker dan het goed doen op school of het nakomen van afspraken. Als je beter begrijpt dat het zo werkt, kun je het beter sturen.
 Reserveer in onze catalogus

Geen opmerkingen: